Αρχική Forum Θέματα για το χωρίο IA-38 ball transfer unit,200kg load capacity ,38mm steel units factory
 Potidaneia.Gr Forum
Τελευταίες καταχωρήσεις   Καλώς ήρθες Guest    [Είσοδος]
Απάντηση στη δημοσίευση Απάντηση στη δημοσίευση
 Θέμα :IA-38 ball transfer unit,200kg load capacity ,38mm steel units factory..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
Junior
Συμμετοχή από
Καταχωρήσεις: 0
Περιοχή
Παράθεση δημοσίευσης
The advantages of oil-free self-lubricating bearings


A, radial ball bearing, apply to cannot go or it's hard to go places, can be used in less maintenance and maintenance;Auto bearing model query system


B, wear-resisting performance is good, small friction coefficient, long service life.Auto bearing model query system


C,spherical bronze bearing have the right amount of elastic-plastic, can the stress distribution in the wide contact surface, improve the bearing capacity of bearing;Auto bearing model query system


D, the static friction coefficient, can eliminate the crawling under low speed, so as to ensure the accuracy of the mechanical work;Auto bearing model query system


E, can reduce mechanical vibration, reduce noise, to prevent pollution, improve the working conditions;Auto bearing model query system


F, transfer film formation during the operation process, have the effect of protection of grinding axis, no bite shaft phenomenon;Auto bearing model query system


G, low for shaft grinding hardness requirements, without the shaft can be used as reducing the related parts processing difficulty;Auto bearing model query system


H, thin-walled structure, light quality, can reduce the mechanical volume;Auto bearing model query system


I, IA-38 ball transfer unit,200kg load capacity ,38mm steel unit is made of brass, and can be used in the corrosive medium.Auto bearing model query systems
IP Logged
Απάντηση στη δημοσίευση Απάντηση στη δημοσίευση Σελίδα # 


Powered by ccBoard