Αρχική Forum Θέματα για το χωρίο Custom spherical steel bearing,spherical shape sleeve bearing
 Potidaneia.Gr Forum
Τελευταίες καταχωρήσεις   Καλώς ήρθες Guest    [Είσοδος]
Απάντηση στη δημοσίευση Απάντηση στη δημοσίευση
 Θέμα :Custom spherical steel bearing,spherical shape sleeve bearing..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
Junior
Συμμετοχή από
Καταχωρήσεις: 0
Περιοχή
Παράθεση δημοσίευσης
Oil-free self-lubricating bearings in selection and characteristics of the casting
radial roller bearing in the selection of casting and its features:


The choice of oil-free self-lubricating bearings


In order to solve the mechanical equipment in high temperature, low speed, large overload, dust, water shower and have impact vibration lubrication problem, choose oil-free self-lubricating bearings.


1, the structure of the spherical steel bearing is self-lubricating bearings in the bearing substrate metal friction surface of the bimetallic bearing developed on an orderly appropriate to the size of the cavity, and embedded molybdenum disulfide, graphite and other linear bearing made of composite self-lubricating block set on the metal sleeve, made of composite bearing, friction area of 25-65% of solid lubricants.Auto bearing bearing model query software world


Solid self-lubricating block can work normally under the high temperature of 280 ℃.But due to its low mechanical strength, bearing copper bushing ability is weak, easy to deformation, it is embedded in the metal hole groove can inhibit the shortcomings, to form the metal parts load-bearing role, self-lubricating block lubrication.Auto bearing bearing model query software world


The self-lubricating bearing lubrication mechanism is in the process of shaft and the set of sliding friction, part of the self-lubricating materials transferred to the axis of the metal surface, fill tiny is not flat, and formed a relatively stable layer of solid lubricating film, solid lubrication film between the grinding, prevent shaft and set of adhesive wear.Auto bearing bearing model query software world


The rationality of the combination of a combination of copper alloy and non-metallic antifriction materials of their complementary advantages, particularly suited to oil-free, high temperature, high load, low speed, anti-fouling, corrosion resistant, strong radiation in the environment movement, and in the water or other solution infiltration and cannot add grease used under special working conditions.Auto bearing bearing model query software world


2, self-lubricating block size than the self-lubricating block accounts for much of the surface of related to the intensity of the running speed, pressure, speed is low;Pressure strength, metal thrown some of area.Auto bearing bearing model query software world


Such as catch ingot tractor road wheel bearing self-lubricating block covers an area of about 25%, of the pull mechanism shaft bearing lubrication to fully, bearing strength is not big, self-lubricating block area of about 65%.Auto bearing bearing model query software world


3, transform materials technical requirements of the bushing should choose copper alloy manufacture, bushing should have high hardness, generally must be heat treatment, the hardness is not lower than HRC45.Bearing enterprises navigation


4, self-lubricating block geometry and set requirements.Self-lubricating block shape is cylindrical and rectangular, self-lubrication can be used according to the size of bar, vice can use rectangle.No matter what the shape must be set firmly to prevent fall off in the running.Bearing enterprises navigation


5, fitting clearance of bushing and the axis of self-lubricating block linear expansion coefficient is about 10 times that of the steel.Bearing enterprises navigation


In order to adapt to the bearing temperature changes, the clearance between the shaft and bushing from metal pieces of four grades (D4 / DC4) 0.032 ~ 0.15 MM, 0.45 ~ 0.5 MM.Bearing enterprises navigation

spherical steel bearing,spherical shape sleeve bearing at the side of the friction pair is prominent bushing metal 0.2 ~ 0.4 MM.This will get sufficient lubrication in bearing the initial period of operation, reduce power drag power consumption.Bearing enterprises navigation.
IP Logged
Απάντηση στη δημοσίευση Απάντηση στη δημοσίευση Σελίδα # 


Powered by ccBoard