Αρχική Forum Θέματα για το χωρίο Find sintered bush manufacturer,PM bronze bushing,power tools bushing
 Potidaneia.Gr Forum
Τελευταίες καταχωρήσεις   Καλώς ήρθες Guest    [Είσοδος]
Απάντηση στη δημοσίευση Απάντηση στη δημοσίευση
 Θέμα :Find sintered bush manufacturer,PM bronze bushing,power tools bushing..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
Junior
Συμμετοχή από
Καταχωρήσεις: 0
Περιοχή
Παράθεση δημοσίευσης
The application of self lubricating bearing
1, 2 SF - add radial thrust bearing: acid armour with aldehyde, has the very high wear resistance, bearing surface is arranged regularly with oil storage pit must be lubricated with grease, when assembly special LFB oil-free bushings is suitable for the high load under the low speed of rotation, swing movement and often under load negative, opening and closing and less prone to forming fluid lubrication parts, under the condition of boundary lubrication, can be used long-term WQZ self-lubricating bearing without refueling and maintenance, and in the process of gas can be used to more prolong the service life of bearing, currently applicable to the metallurgical machinery, mining machinery, hydraulic machinery, auto parts, construction machinery, agricultural machinery, etc.


2,JF flanged bimetal bushing: this product is based on steel substrate, the middle layer burning MPBZ oil-free bushings and spherical bronze powder, surface rolling polytetrafluoroethylene (ptfe) and the mixture made of lead.It has a small friction coefficient, wear resistance, corrosion resistance. Oilless self-lubrication and long service life characteristics, use it can reduce cost, reduce noise, to prevent sticking, slippery.It is widely used in various mechanical sliding parts, such as printing presses, textile machines, hydraulic carrier, tobacco machine, medical machinery, machines and micro-motor, automobile, motorcycle, etc.


3 solid self-lubricating bearings, metal Mosaic: is a combined metal bearing characteristics and self-lubricating bearing characteristics of novel lubricated bearing, by load matrix, and the special formula of solid lubricating materials lubrication.It has high bearing capacity, impact resistance, high temperature resistant, self-lubricating ability, etc.


4, the traditional oil bearing: because of the travel the advantages of low noise, self-lubricating, oil bearing has become the latest must-haves in the computer CPU fan bearing, market demand is big;In addition, as people more and more high to the requirement of noise,sintered bush manufacturer,PM bronze bushing,power tools bushing application in daily household appliances are also expanding.
IP Logged
Απάντηση στη δημοσίευση Απάντηση στη δημοσίευση Σελίδα # 


Powered by ccBoard