Αρχική Ενημέρωση Ειδήσεις 2016 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Φωκίδα
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Φωκίδα PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2016 19:51

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της Δωρικής Αδελφότητας, που έχουν ως στόχο την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της Δωρίδας,την 11 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Παγκράτι, στη Στέγη της Δωρικής Αδελφότητας, μια πρώτη συνάντηση με ομάδα τοπικών φορέων, εκπροσώπων και μελών συλλόγων των τοπικών κοινοτήτων. Η συνάντηση αφορούσε μια αρχική ενημέρωση για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχει το νέο Πρόγραμμα CLLD/ LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) 2014-2020, είναι βασισμένη στην προσέγγιση LEADER και εστιάζει στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες. Πρόκειται για μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Οι εν λόγω προκλήσεις – στόχοι θα αντιμετωπισθούν μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων δικτύωσης, συνεργασιών, προβολής περιοχών και προϊόντων κ.λπ).

Το νέο πρόγραμμα CLLD/ LEADER διαφοροποιείται σημαντικά με το προηγούμενο LEADER και ως προς την φιλοσοφία αλλά και ως προς την περιοχή παρέμβασης καλύπτοντας πλέον όλη τη Δωρίδα και τη Φωκίδα ευρύτερα. Σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 444,4 εκ. € εκ. των οποίων τα 346 εκ θα διοχετευθούν στην υλοποίηση των προτάσεων και τα υπόλοιπα σε υποστηρικτικές ενέργειες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, στο πρόγραμμα αυτό αναμένεται να εγκριθούν μέχρι 50 προτάσεις από όλη τη χώρα στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας γεγονός που συνεπάγεται ότι πρέπει οι προτάσεις που θα κατατεθούν να είναι υψηλών προδιαγραφών για να τύχουν έγκρισης.

Σύντομα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο οι λεπτομέρειες τις πρόσκλησης προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης –εν προκειμένω την Αναπτυξιακή Φωκική (ΑΝΦΩ Α.Ε)- η οποία έχει αναρτήσει ειδικό ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα της (www.anfo.gr και www.amfissapress.gr)

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD (επισυνάπτεται) αφού συμπληρωθεί, μπορεί να αποσταλεί στην εταιρεία με Email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή με fax στο τηλ. 22653-50696 ή ταχυδρομικά στην δ/νση: Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε-ΟΤΑ, Γιδογιάννου 37, Άμφισσα Τ.Κ 33100. Τα στοιχεία των ερωτηματολογίων θα χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER από την ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν την ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε και δεν δημοσιοποιούνται χωρίς την έγγραφη άδεια του ενδιαφερομένου. Πληροφορίες για το ερωτηματολόγιο παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-14:00 στο τηλ. 22653-50696 (κ. Ιωάννα Θεοχαροπούλου).

Τη συνάντηση προλόγισε ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Γιάννης Μπαλατσούρας, ο οποίος κατέστησε σαφές το γεγονός ότι δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία αξιοποίησης των δυνατοτήτων που πηγάζουν από το νέο πρόγραμμα και από το συνδυασμό και με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ο Αντιπρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Μιχάλης Δρίτσας, παρουσίασε το πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φιλοθέης κ. Γεώργιος Καλατζής, αναφέρθηκε σε ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων που μπορούν να υποστηριχτούν από το CLLD/ LEADER καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων στην Αναπτυξιακή Φωκική.

Η προσέλευση ήταν πολύ ικανοποιητική σε σχέση με τον σύντομο χρόνο ενημέρωσης. Υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον των παρευρισκομένων για το πρόγραμμα CLLD/ LEADER και ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτο-απαντήσεις και γόνιμος διάλογος. Κοινή διαπίστωση ήταν η ευκαιρία ανάδειξης της Δωρίδας ως σημείο αναφοράς για τον εγχώριο και διεθνή εναλλακτικό τουρισμό με έμφαση στην τουριστική αξιοποίηση της περιοχής της λίμνης του Μόρνου, του παράλιου μετώπου και των ορεινών όγκων, η ενίσχυση της αγροδιατροφικής αλυσίδας και η ανάδειξη των τοπικών γεωργικών και μεταποιημένων προϊόντων. Επίσης από τους παρευρισκομένους ετέθησαν και γενικότερα προβλήματα που απασχολούν τη Δωρίδα, όπως για το οδικό δίκτυο (εθνικό, επαρχιακό), τις αποχετεύσεις, υδρεύσεις κ.λπ.

Μετά την αναμενόμενη εντός των ημερών οριστική δημοσιοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το CLLD/ LEADER, θα πραγματοποιηθεί ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο εντός του μηνός, στο οποίο η Δωρική Αδελφότητα θα παραβρεθεί καταθέτοντας προτάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στη συνάντηση -εφόσον το επιθυμούν- όπως μας κοινοποιήσουν τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν (FAX: 210-7513646, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ώστε να λάβουμε και εμείς υπόψιν τις προτάσεις, αφού προηγουμένως τα προωθήσετε στην ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. που είναι και ο αρμόδιος φορέας συγκέντρωσης και επεξεργασίας.

Επειδή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από συλλόγους και επιχειρηματίες για επενδύσεις, σύντομα η Δωρική Αδελφότητα θα πραγματοποιήσει δεύτερη συνάντηση για την οποία θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2016 19:54