Αρχική Forum Τελευταία καταχώρηση
 Potidaneia.Gr Forum
Τελευταίες καταχωρήσεις   Καλώς ήρθες Guest    [Είσοδος]
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
 Θέμα :Re: Plugged graphite bearing,plugged graphite bushing, graphite plugge..
Δευτέρα, 14 Μάιος 2018 
Campbell5
Junior
Συμμετοχή από: 2018-05-14 17:28:11
Καταχωρήσεις: 1
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : Plugged graphite bearing,plugged graphite bushing, graphite plugged bronze bushing

Θέμα :Re: Plugged graphite bearing,plugged graphite bushing, graphite plugged bronze bushing

that is good invention but i don't know how it's work, i read the same process of cooling with bering at https://www.surfessay.com/our-services/case-study/ and i don't understand might be he is student and this post is his project so can you please give me detail or define post related to this i am really interested to know.
IP Logged
 Θέμα :Slippers for Women Authentic Design or Original Design Sandals..
Δευτέρα, 09 Απρίλιος 2018 
ziory
Junior
Συμμετοχή από: 2018-04-09 08:28:24
Καταχωρήσεις: 1
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : Slippers for Women Authentic Design or Original Design Sandals

You know fashion shoes like sandals or slippers are hardly to get even you have money, Hermes only release limited number of Hermes oran sandals or leather slippers each year which made Hermes products are hardly to get even you have the money.

To get more information about Hermes slippers replica you really should give our Hermes slippers a try designed as the same as authentic Hermes slippers.

Only less than $100 and free shipping worldwide what you see are what you will get, belive me you will love them once you get one from us.

IP Logged
 Θέμα :Marine Bronze bushing SL4 flanged bushing China Factory..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
slidebearing
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-16 06:39:18
Καταχωρήσεις: 10
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : Marine Bronze bushing SL4 flanged bushing China Factory

The most practical knowledge of bearing bearing design and extend bearing life
The most practical knowledge of bearing bearing design and extend bearing life:


Using the precision ball bearings, the experts mentioned to me that the two requirements: one is in the process.Must note that the bearing is in use for a period of time should pay attention to clean after self-lubricating copper set of bearing, if I don't clean the small cracks in bearing this is very important for such small cracks will lead to greater bearing damage is very important


Marine Bronze bushing SL4 is very important to notice that will give me their interests will be bearing steel casting copper for longer service life.One thing to note, it is necessary to pay attention to clean bearing.Use bearing lubrication bearing need this point is very important if there is no lubrication bearing and mechanical friction, is going to be huge this will bring some damage.So I must pay attention to.


Required to listen, these two points is an expert advice.It would be colliers brass greatly improve the service life of bearing.Greater benefits, so I can lake to be nice to me at the same time, also brought a greater return on investment for me.


The model is suitable for a given application order will be more or less different.For example, each bearing types according to different characteristics of design.Deep groove ball bearing, bearing an acceptable medium level of radial and axial load.Have lower friction, can produce high precision, satisfy various requirements quiet operation.So he is more suitable for small and medium-sized motor.


flanged bushing can automatic calibration.These features make it very suitable for this kind of heavy engineering, spherical roller bearing can be accepted and carbohydrates bearing load is very high.The project will be a heavy load, the deflection of shaft and disorder.
IP Logged
 Θέμα :FU flanged oil retaining bronze bushing steel ball bearings Factory..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
slidebearing
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-16 06:39:18
Καταχωρήσεις: 10
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : FU flanged oil retaining bronze bushing steel ball bearings Factory

precision balls, skateboarding self-lubricating, metallurgical equipment, copper skateboard
Copper slide groove or ridge or other materials that can withstand the fixed guide device and a mobile device or a device which reduce friction. STW guide table from the longitudinal grooves or ridges lubricated slide surface for guiding the fixed machine parts, special equipment, and other equipment. Also known as slide rails, linear guides, linear slides, linear PCWPT for self-lubricating slide bushes in reciprocating motion, with a higher than linear bearings rated load, and can assume certain torque, can be achieved in the case of high load high precision linear motion.

FU flanged oil retaining bronze bushing refers to all kinds of machinery and equipment in the metallurgical industry, smelting, ingot, rolling, handling and packaging SEW self-lubricating slide during use. Also known as metallurgical machinery. Metallurgical process complex process, appropriate machinery for metallurgy is characterized by large-scale structure, large energy consumption, continuous production, complete sets of equipment and strong. Most metallurgical machinery continued to work in hot, dusty, heavy and corrosive conditions must be met efficient, reliable, complete, durable and energy-saving requirements.

Bronze is a high strength heat-resistant aluminum bronze, high temperature (400 ℃) under stable mechanical properties, good anti-friction properties, in the atmosphere, freshwater and seawater corrosion resistance is very good, hot under pressure processing is good, can be heat strengthened can be welding, brazing is not easy, cutting is still good.

Bronze cast copper alloy wear and corrosion resistance, easy processing, casting properties and good air tightness. For higher loads, medium sliding speeds of wear resistant parts, such as bearings, bushings, copper sleeve, bushing, cylinder, piston clutch, pump parts gland and worm gears.steel ball bearingsis also one of the important parts of metallurgical equipment.
IP Logged
 Θέμα :Square flange sintered bronze bushing oilless bearing Manufacturer..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
slidebearing
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-16 06:39:18
Καταχωρήσεις: 10
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : Square flange sintered bronze bushing oilless bearing Manufacturer

the bearing ring heat treatment study and application of new technology


The cooling capacity of quenching medium and hardening ability is an important factor affecting the quality of precision linear bearings ring heat treatment.Apparently and artifacts of metallurgical factors, the shape of the curve C on cooling and cooling conditions and so on.The cooling capacity of quenching medium, can make the work piece after quenching hardness higher or deeper hardening layer.In fact, the key of hardening is at the tip curve C cold speed should be enough big, but in martensitic transformation required cooling speed is relatively small.The application of new technology is adapted to this feature.By changing the workpiece and the relative speed of quenching oil, change the cooling of quenching medium and hardening ability, satisfy the workpiece formed under different temperature requirements of different cooling rate, thus obtain ideal quenching quality.


1. Cooling strength test analysis


Analysis after many experiments show that the new process change cooling mode,
Square flange sintered bronze bushing can improve the oil cooling intensity, thus improve the quality of heat treatment.The parameters of the cooling intensity H is the ability to reflect the cooling medium, H = alpha lambda / 2 (alpha as the interface heat transfer coefficient; lambda thermal conductivity of steel).Static water H value is 0.1.The more the cooling capacity of the H value, the greater the medium.In the experiment, according to quenching medium under the condition of different agitation, cooling intensity changes are shown in table 1, with strong stirring oil quenching, H value can reach 0.7, usually oil quenching H value is 0.3.


2. The organization analysis and hardness test


Ring in the process of testing the product model at 314/01, quenching temperature is 840.40 ℃, machine oil, coolant for 10 ring in static quenching and cooling conditions, through many experiments, it is concluded that ring troostite level changes in the microstructure, ring in static and dynamic cooling conditions, organization closely size differ about 5 ~ 10 times, under the condition of channeling dynamic cooling, fell to 0.5 hardness difference of the same race.

3. The application of new technology and equipment improvement


New technology is by changing the production facilities, the quenching oil and water jacket cooling circulation cooling, cooling with large flow pump the oil from the bottom of the quench tank after injection, to form the circulation under the funnel, uniform, again after a two layer oil column of orifice plate to form homogeneous swells up injection, boiled in oil tank are angled.And by changing the pump output flow, change the relative speed ring and oil, meet in the process of organization form to the requirement of different cooling rate, while the upper heat up the oil drain in time, make basic equilibrium in the oil tank, the lower the oil temperature.Not only makes the oil filter oil cooling system can fully cooling, and makes oil can get very good purification.New process which satisfies the requirement of GCr15 steel for high temperature cooling rate high request, to ensure the uniformity of quenching hardness and hardness, and can meet the workpiece under the low temperature austenitizing grain finer and low carbon, chromium content austenitic required critical quenching speed, refined martensite matrix organization, avoid quenching crack, the bearing ring quenching hardness stability control in HRC64 ~ 65.5, quenching microstructure of 2 ~ 3 grade.With 2 levels of multiple, outer diameter ¢above 100 mm ring diameter changes after quenching amount of super rate fell to about 7%, the workpiece surface after quenching brightness increased, the quality of all qualified, reduce the waste and loss of repair.


Production facilities improvement is hot quenching tank upper-middle-class oil overflow to the filtration unit, and then into a set of overhead of brass tube cooler in (place) in the cleaning cycle pool, and then after cooling in oil pump oil pump into the bottom of the quench tank, between two layers of aperture is ¢5 mm, pitch of 20 mm x 20 mm of porous plate, orifice on the second floor of a staggered,GE ES spherical plain bearing ensure uniform cooling oil on the rise.
IP Logged
 Θέμα :Sliding beairngs starter motor bronze bushing in oil sintered PM Manuf..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
slidebearing
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-16 06:39:18
Καταχωρήσεις: 10
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : Sliding beairngs starter motor bronze bushing in oil sintered PM Manufacturer

Θέμα :Sliding beairngs starter motor bronze bushing in oil sintered PM Manufacturer

For ring problems during cooling, had to take the following measures.


1. Without changing the cooling mode, and improve the quenching heating temperature of precision linear motion (choose limit temperature), to increase the stability of the supercooled austenite in steel, so as to reduce the critical cooling rate of GCr15 steel.But with the improvement of heating temperature, the steel secondary carbides dissolve too much, cause the austenitic grain size grows larger, and hinder the martensite length greater role is abate,starter motor bronze bushing in oil sintered PM the same ring hardness difference is bigger, the biggest difference between HRC2, quenching and tempering in the organization still occasionally appear local there are a few small block troostite;Also began to have fine acicular martensite appeared at the same time, in 500 times metallographic microscope you can see the obvious acicular martensite (overheating).Quenching deformation has risen sharply, diameter change quantity rate rise by an average of less than 10% to more than 20%, parts mechanical properties relative degradation.


2. With fast cooling speed rapid quenching oil.Due to the limitation of objective conditions, in production, inevitable to enter a small amount of water in the tank, makes gradually emulsified oil in use process, performance changes, lose a good cooling effect,GEBK spherical plain radial bearing and make the quenching quality to reach the ideal effect.
IP Logged
 Θέμα :Plugged graphite bearing,plugged graphite bushing, graphite plugged br..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
slidebearing
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-16 06:39:18
Καταχωρήσεις: 10
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : Plugged graphite bearing,plugged graphite bushing, graphite plugged bronze bushing

Θέμα :Plugged graphite bearing,plugged graphite bushing, graphite plugged bronze bushing

GCr15 steel bearing ring quenching quality of the process
The defect in the common one, bearing ring quenching cooling process


precision linear slides parts are widely used as a quenching medium, the main reason for GCr15 steel bushing is the third stage of the process of oil in the cooling phase (convection) special slow cooling rate.Production use of the past 10, 20, machine oil between 650 ~ 500 ℃ for 20 ~ 50 ℃ / s.Convection period starting around 300 ℃, continued to room temperature, as it happens and the martensite turn temperature requirements of the GEC radial spherical plain bearing smaller cooling speed, so that the bearing parts in the process of quenching deformation and cracking tendency is greatly reduced.But in the way of operation is manual hoist will ring into the oil, the oil ring in the upper and lower movement of frequency and amplitude is controlled by the operator manually, it is difficult to meet the technological requirements, namely the ring in oil dynamic time not less than 3 s/mm.Therefore, in the process of cooling ring often appear the following quality problems: 1) poor hardness uniformity: the same ring divergence HRC hardness > 2, the same ring uniform hardness HRC > 1 or 2.2) ring surface area soft point or local soft point.3) for effective wall thickness > 7 mm ring, microstructure of 45 # steel bushing organization in mesh troostite.


After the plugged graphite bearing,plugged graphite bushing, graphite plugged bronze bushing heat treatment quality analysis in 1998, because of the furnace for quenching cooling adverse to repair tin bronze bushing fire repair rate of 51.5%, ring in the cooling process of defects, and results in the decrease of bearing stiffness, strength, abrasion resistance and fatigue resistance performance degradation.
IP Logged
 Θέμα :Oilless slide plate,wear plate, graphite plugged #500 sp oiles pad..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
slidebearing
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-16 06:39:18
Καταχωρήσεις: 10
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : Oilless slide plate,wear plate, graphite plugged #500 sp oiles pad

Motor bearing maintenance
Equipment maintenance by the "pressure roller bearings", "motor accounting", bearing equipment maintenance records four motor maintenance record repository with the use of automatically generated > and > motor maintenance Tip sheet. Characteristics of industrial production lines are: equipment continuous three-shift operation, the weekly composite bearing equipment downtime a day. > Bearing maintenance tips and maintenance tips >> > > electrical maintenance relationship is: due for maintenance equipment bearings, motor bearings, is based on the last time the computer equipment bearing maintenance records. Motor bearing maintenance records, automatic query bearing maintenance period (artificially for different bearing maintenance intervals), automatically generated tips >> > > bearing maintenance cycle, and the boot time query > Bearing actual running time, then check bearing maintenance >> > GEBK spherical plain radical bearing maintenance tips, and print out should be maintained bearing number, name and date of last maintenance, according to the table maintenance mechanic bearings, bearing serial number and the date and facility managers have again entered in the computer maintenance; after the expiration of the computer and list the new > maintenance Tip sheet. Thus, again and again to bearing maintenance, do maintenance program to avoid human errors and omissions. So, bearing maintenance work to do, the oilless slide plate,wear plate, graphite plugged #500 sp oiles pad is to determine the reasonable maintenance cycle depending on the bearing operating speed, load, temperature and other factors.
IP Logged
 Θέμα :Custom ptfe bushing spherical shape bronze sleeve bearing Manufacturer..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
slidebearing
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-16 06:39:18
Καταχωρήσεις: 10
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : Custom ptfe bushing spherical shape bronze sleeve bearing Manufacturer

Deep groove ball bearing characteristics and uses
ptfe bushing are most commonly used bearing. It is simple, easy to use. Mainly used to bear radial load, but increase the bearing radial clearance, with a certain angular contact ball bearing performance, can withstand radial and axial load. When should not be used in high speed and thrust ball bearings, it can also be used to bear pure axial load. Compared with other types of bearings of the same size Jiashan oil-free bearings, bearing friction oil bearing friction coefficient is small, high speed limit. However, the impact of intolerance unfit to bear heavy loads.
spherical shape bronze sleeve bearing mounted on the shaft, the axial clearance in the bearing within the shaft or housing to limit the axial displacement in both directions, so the powder metallurgy bearing may be positioned in the bi-axial direction. In addition, the class also have some bearing self-aligning capability, when compared to shell hole tilt 2 'to 10', still work, but have a certain influence on bearing life.
Deep groove ball bearing cage mostly steel stamping Ribbon Cage, a large multi-use vehicle system for metal bearing solid cage.
Deep groove ball bearings are widely used in automobiles, tractors, machine tools, motors, pumps, agricultural machinery, textile machinery.
IP Logged
 Θέμα :IA-38 ball transfer unit,200kg load capacity ,38mm steel units factory..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
slidebearing
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-16 06:39:18
Καταχωρήσεις: 10
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : IA-38 ball transfer unit,200kg load capacity ,38mm steel units factory

The advantages of oil-free self-lubricating bearings


A, radial ball bearing, apply to cannot go or it's hard to go places, can be used in less maintenance and maintenance;Auto bearing model query system


B, wear-resisting performance is good, small friction coefficient, long service life.Auto bearing model query system


C,spherical bronze bearing have the right amount of elastic-plastic, can the stress distribution in the wide contact surface, improve the bearing capacity of bearing;Auto bearing model query system


D, the static friction coefficient, can eliminate the crawling under low speed, so as to ensure the accuracy of the mechanical work;Auto bearing model query system


E, can reduce mechanical vibration, reduce noise, to prevent pollution, improve the working conditions;Auto bearing model query system


F, transfer film formation during the operation process, have the effect of protection of grinding axis, no bite shaft phenomenon;Auto bearing model query system


G, low for shaft grinding hardness requirements, without the shaft can be used as reducing the related parts processing difficulty;Auto bearing model query system


H, thin-walled structure, light quality, can reduce the mechanical volume;Auto bearing model query system


I, IA-38 ball transfer unit,200kg load capacity ,38mm steel unit is made of brass, and can be used in the corrosive medium.Auto bearing model query systems
IP Logged
 Θέμα :Custom spherical steel bearing,spherical shape sleeve bearing..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
slidebearing
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-16 06:39:18
Καταχωρήσεις: 10
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : Custom spherical steel bearing,spherical shape sleeve bearing

Oil-free self-lubricating bearings in selection and characteristics of the casting
radial roller bearing in the selection of casting and its features:


The choice of oil-free self-lubricating bearings


In order to solve the mechanical equipment in high temperature, low speed, large overload, dust, water shower and have impact vibration lubrication problem, choose oil-free self-lubricating bearings.


1, the structure of the spherical steel bearing is self-lubricating bearings in the bearing substrate metal friction surface of the bimetallic bearing developed on an orderly appropriate to the size of the cavity, and embedded molybdenum disulfide, graphite and other linear bearing made of composite self-lubricating block set on the metal sleeve, made of composite bearing, friction area of 25-65% of solid lubricants.Auto bearing bearing model query software world


Solid self-lubricating block can work normally under the high temperature of 280 ℃.But due to its low mechanical strength, bearing copper bushing ability is weak, easy to deformation, it is embedded in the metal hole groove can inhibit the shortcomings, to form the metal parts load-bearing role, self-lubricating block lubrication.Auto bearing bearing model query software world


The self-lubricating bearing lubrication mechanism is in the process of shaft and the set of sliding friction, part of the self-lubricating materials transferred to the axis of the metal surface, fill tiny is not flat, and formed a relatively stable layer of solid lubricating film, solid lubrication film between the grinding, prevent shaft and set of adhesive wear.Auto bearing bearing model query software world


The rationality of the combination of a combination of copper alloy and non-metallic antifriction materials of their complementary advantages, particularly suited to oil-free, high temperature, high load, low speed, anti-fouling, corrosion resistant, strong radiation in the environment movement, and in the water or other solution infiltration and cannot add grease used under special working conditions.Auto bearing bearing model query software world


2, self-lubricating block size than the self-lubricating block accounts for much of the surface of related to the intensity of the running speed, pressure, speed is low;Pressure strength, metal thrown some of area.Auto bearing bearing model query software world


Such as catch ingot tractor road wheel bearing self-lubricating block covers an area of about 25%, of the pull mechanism shaft bearing lubrication to fully, bearing strength is not big, self-lubricating block area of about 65%.Auto bearing bearing model query software world


3, transform materials technical requirements of the bushing should choose copper alloy manufacture, bushing should have high hardness, generally must be heat treatment, the hardness is not lower than HRC45.Bearing enterprises navigation


4, self-lubricating block geometry and set requirements.Self-lubricating block shape is cylindrical and rectangular, self-lubrication can be used according to the size of bar, vice can use rectangle.No matter what the shape must be set firmly to prevent fall off in the running.Bearing enterprises navigation


5, fitting clearance of bushing and the axis of self-lubricating block linear expansion coefficient is about 10 times that of the steel.Bearing enterprises navigation


In order to adapt to the bearing temperature changes, the clearance between the shaft and bushing from metal pieces of four grades (D4 / DC4) 0.032 ~ 0.15 MM, 0.45 ~ 0.5 MM.Bearing enterprises navigation

spherical steel bearing,spherical shape sleeve bearing at the side of the friction pair is prominent bushing metal 0.2 ~ 0.4 MM.This will get sufficient lubrication in bearing the initial period of operation, reduce power drag power consumption.Bearing enterprises navigation.
IP Logged
 Θέμα :Find sintered bush manufacturer,PM bronze bushing,power tools bushing..
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 
slidebearing
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-16 06:39:18
Καταχωρήσεις: 10
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : Find sintered bush manufacturer,PM bronze bushing,power tools bushing

The application of self lubricating bearing
1, 2 SF - add radial thrust bearing: acid armour with aldehyde, has the very high wear resistance, bearing surface is arranged regularly with oil storage pit must be lubricated with grease, when assembly special LFB oil-free bushings is suitable for the high load under the low speed of rotation, swing movement and often under load negative, opening and closing and less prone to forming fluid lubrication parts, under the condition of boundary lubrication, can be used long-term WQZ self-lubricating bearing without refueling and maintenance, and in the process of gas can be used to more prolong the service life of bearing, currently applicable to the metallurgical machinery, mining machinery, hydraulic machinery, auto parts, construction machinery, agricultural machinery, etc.


2,JF flanged bimetal bushing: this product is based on steel substrate, the middle layer burning MPBZ oil-free bushings and spherical bronze powder, surface rolling polytetrafluoroethylene (ptfe) and the mixture made of lead.It has a small friction coefficient, wear resistance, corrosion resistance. Oilless self-lubrication and long service life characteristics, use it can reduce cost, reduce noise, to prevent sticking, slippery.It is widely used in various mechanical sliding parts, such as printing presses, textile machines, hydraulic carrier, tobacco machine, medical machinery, machines and micro-motor, automobile, motorcycle, etc.


3 solid self-lubricating bearings, metal Mosaic: is a combined metal bearing characteristics and self-lubricating bearing characteristics of novel lubricated bearing, by load matrix, and the special formula of solid lubricating materials lubrication.It has high bearing capacity, impact resistance, high temperature resistant, self-lubricating ability, etc.


4, the traditional oil bearing: because of the travel the advantages of low noise, self-lubricating, oil bearing has become the latest must-haves in the computer CPU fan bearing, market demand is big;In addition, as people more and more high to the requirement of noise,sintered bush manufacturer,PM bronze bushing,power tools bushing application in daily household appliances are also expanding.
IP Logged
 Θέμα :Re: Actuality is what we accept Madden Mobile Coins..
Πέμπτη, 15 Μάρτιος 2018 
Throme
Junior
Συμμετοχή από: 2018-03-14 21:56:32
Καταχωρήσεις: 1
Περιοχή
Forum : Εκδηλώσεις 2009
Θέμα : Actuality is what we accept Madden Mobile Coins

I am really like this game to get coins i used  https://www.surfessay.com/ , where i get a small amount of coins inorder to make health and home in this spesific game if you have more sites where i get free coins please tell me.<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
IP Logged
 Θέμα :Let’s Start Our Journey of Nike Air conditioning Cushion...
Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2017 
abohm
Junior
Συμμετοχή από: 2017-12-21 03:37:43
Καταχωρήσεις: 1
Περιοχή
Forum : Η νέα μας ιστοσελίδα
Θέμα : Let’s Start Our Journey of Nike Air conditioning Cushion.

nike trainers sale uk Air Max was introduced in 1994, with an form of the U-shaped, then developed into multi-sealed chamber Air Max along with the trachea-shaped Tube Max Air flow. It had a multi-interval, numerous pressures, low pressure zoom pressure 5PSI, high-pressure area pressure 25PSI. Air Max cushioning ability was very strong, can provide appropriateness protection to your feet and your legs, but may cause loosing machine power. This air cushion was popular in various types with running shoes and field hockey shoes.

womens nike trainers uk The only 4-8mm breadth air cushion-Zoom Air appeared to be an air cushion by using a three-dimensional fabric to continue its flat shape, and never it would turn to somewhat of a ball shape, with mid-air pressure of 20PSI. The damping effect with a great sense of site vulnerable rebound effect and exceptional acceleration, Zoom Air was popular in extensive outside field hockey shoes (such as TRIP series, the AJ series), as well as speed of running sneakers (such as Air lens Miler). Visible Zoom Surroundings: The external visible Focus Air was with more significant capacity and better padding performance. nike air max 97 mens Turnes Air cushion appeared to be a hemisphere-shape cushioning system which can provide a maximum push protection, stable and convenience foot feeling, the most eye-catching location was that its varied hemisphere-shape shoe body can changing the air pressure according to the demand. The PBAX thermoplastic material employed in the TN Air cushion has the benefits of a fast reflection, rubbing, and lightweight, flexible and suitable feet feeling under the appropriate shoes thickness, with a hemispheric physique pressure of 20PSI as well as a cushion pressure of 5PSI.

nike roshe run womens The excellent performance of air cushion become the greater power for Nike for making its new progress. That spirit of Nike creator makes Nike surpass per se constantly. Being a fashion leader while in the shoes industry, Nike should contribute more. IPS was developed specifically by Nike for your new damping technology involving Air Jordan XX, by using 20 pieces Phylon fabric with different density, thickness, size and locationFeature Articles, made the relatively independent and organic complexes cylindrical worry absorber.


IP Logged
 Θέμα :adidas constantly out of stock or not to see..
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017 
Kenneth753
Junior
Συμμετοχή από: 2017-12-11 03:11:11
Καταχωρήσεις: 7
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : adidas constantly out of stock or not to see


The cheap adidas superstar AlphaBounce Zip last dropped in crystal white and it’s now back for the holidays in a collegiate burgundy theme. Built for comfort and support, the lightweight shoes have a seamless mesh upper for a natural fit and stretch panels that support and expand as needed. An extended collar and zip closure adds a stylish look and protection against winter weather, while a Bounce cushioning delivers a responsive and energized ride. Retailing for $120, look for this colorway of the adidas AlphaBounce Zip at select adidas stores and online today. Always keep it locked to KicksOnFire for the latest in sneaker news and release dates. Additionally, the video welcomes new adidas Skateboarding team member, Diego Nájera, to the brand’s global team for the very first time. Nájera’s power and tech expertise, adds to the team’s unique styles and approach to skating to the mix in “RŌZU, ” as well as teases his future with adidas. Inspired by bloom of the Sakura, the edit is shot on a specially constructed, heat sensing camera that captures the longer wavelengths of Infrared Radiation from organic materials. The process results in footage with surreal hues and vibrant rose tones unnoticeable to the naked eye. “RŌZU” shows the team exploring new territory, both aesthetically and by skating some of the city’s lesser known spots, as well as the iconic environments that have shaped the city’s skate culture, putting their free-form creativity on display in the new medium. adidas Skateboarding is happy to debut their new “RŌZU” (or Rose) skate edit. The brand’s latest video features the global team taking to the streets of one of their favorite cities – Tokyo. Dennis Busenitz, Silas Baxter-Neal, Rodrigo Teixeira, Mark Suciu, Gustav Tønnesen and other team riders, showcase the city through a lens that’s both uniquely raw and polished, with an adidas superstar sale uk emphasis on the spontaneity of a nocturnal Tokyo.

Additionally, the video welcomes new adidas superstars junior Skateboarding team member, Diego Nájera, to the brand’s global team for the very first time. Nájera’s power and tech expertise, adds to the team’s unique styles and approach to skating to the mix in “RŌZU, ” as well as teases his future with adidas. Following up the adidas I-5923 that made its debut earlier this month, adidas Originals now presents the N-5923. The adidas N-5923 takes inspiration from the archive combined with modern detailing to bring the ultimate running style staple. The silhouette features a breathable textile upper with a mesh tongue. The classic white serrated 3-stripes mark then complete the sneaker’s nostalgic aesthetic, rounded off with essential printed Trefoil logo branding in copper and white. This is then placed atop a gum rubber outsole to complete the shoe’s calculated blend of classic and contemporary design. The adidas N-5923 will be available in a special Collegiate Pack, that includes classic core white and black, collegiate navy and burgundy as well as ash pink and chalk blue colorways. adidas Skateboarding announces “Nora”, their new digital short documenting the birth of skate icon, Nora Vasconcellos, in celebration of its first female Pro rider who joined the brand’s global skateboarding team earlier this year. “adidas is such a classic and timeless brand. It feels like winning the lottery having the opportunity to work with them and to have them support me like they do. It’s beyond my wildest dreams to be part of their team, ” comments Nora Vasconcellos on joining the brand’s global team. “To be riding alongside the guys I have always admired is unreal. I think it’s very important for young girls (and boys) to see a woman alongside men in any profession. ”The adidas Prophere is scheduled to debut on the 15th of this month. The very next day the brand new model will take part in its first ever collaboration. That being said, take a look at the upcoming Undefeated x adidas Prophere Camo adidas superstar black


IP Logged
 Θέμα :pandora continues to create the world's highest jewelry..
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017 
Kenneth753
Junior
Συμμετοχή από: 2017-12-11 03:11:11
Καταχωρήσεις: 7
Περιοχή
Forum : Θέματα για το χωρίο
Θέμα : pandora continues to create the world's highest jewelryToday’s post brings a round-up of pandora charms sale Black Friday 2017 offers, many of which have already started this week!:) Pandora have gone bigger and better than ever before this year, with a whole host of different offers and promotions to tempt you running around the world. Today brings my next review from the Pandora Winter 2017 collection, with a closer and suitably festive look at the Christmas Polar Bear charm! – I’m rounding off the review with a look through my Christmas collection. This is the only new Christmas bead I’ve bought this year so far, so I’m kind of going all out on the holiday theme for this review, as it might be my only Christmas review this year. But you never know! Maybe I’ll hoover up something else before the 25th hits. Read on for a closer look at this charm, and lots of festive inspiration! The Polar Bear is my favourite of the new Christmas beads. I love that there’s no pave, while the addition of a little enamel scarf is tastefully done and a nice addition. The charm is threaded, and he feels much more like a traditional Pandora charm, and yet the detailing is a bit more stylised and up-to-date than some of their older designs. His pose makes him look like he’s standing guard, waiting to flag Santa down for you! We did previously have a dangle Polar Bear charm (which you can see in the styling section down below! ), but I love that we now have a full-bodied design. It’s cute, but not overly so, with a light touch on the detailing. Its face is chubby and cuddly, but minimally defined. The feet and hands have claws, but they are simply done. He looks kind of sleepy, haha. While there’s no Pandora Disney, Rose or murano glass, there is still a surprising amount included in the sale! Pandora posted a little preview PDF of what’s on offer, and it’s extensive. Lots of the new pandora uk outlet sale holiday beads, including the popular Celestial Mosaic, the Christmas Polar Bear and more, plus a good selection of the charm bracelets, too. Many of the US exclusive engraved charms are also included!

Also beginning pandora charms uk today for the US is the Pandora Christmas ornament GWP. This will be available right up until 24 December, and will be on offer with spends of $125 USD or more! I tested this on the Pandora US store, and it allowed you to include 35% off sale items as part of your spend for the ornament – so it looks like you can enjoy both offers! Meanwhile Jared’s Galleria will be offering their own exclusive porcelain ornament across their chain of stores. You’ll be able to pick either the regular bell ornament or this pretty Jared exclusive ornament as your free gift! So many promos, so little time! I am taking part in the Jared offer for sure, and I’m planning on getting the Celestial Mosaic and the Sweet Panda (finally! ). I might be tempted to get a couple of extra things in the 35% offer promo, depending on how sensible I’m feeling tomorrow, also. This time of year always puts me in a very Pandora-y mood! I find it funny that Pandora US and Pandora Canada seem to be insisting on going their separate ways for promos these days, to the extent that Pandora Canada ran the ornament promo while Pandora US ran the bangle promo, and then Pandora US ran the ornament promo while Canada had the bangle. Why? Does no one think about the plight of bead bloggers when they organise these things? The sale offers discounts of around 50% – there aren’t any new styles included this time around, but it does offer the opportunity to grab something you might have hesitated on previously.:) There are some cute Disney charms and some lovely two-tone pieces! The other nifty thing is that Rue La La are offering a blog-exclusive shipping promo for international shoppers. I wasn’t going to get this bead, but (as so often happens) in the end I caved at the last minute and bought one. It’s for a good cause! And then I wasn’t going to review it, seeing as it was so similar to last year’s – but again, today I was thinking that it would be a shame to miss this one out, having reviewed the previous two. So I’ve compromised with a little mini review pandora charms outlet

IP Logged
 Θέμα :pandora business connections UK shared charm..
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017 
Kenneth753
Junior
Συμμετοχή από: 2017-12-11 03:11:11
Καταχωρήσεις: 7
Περιοχή
Forum : Η νέα μας ιστοσελίδα
Θέμα : pandora business connections UK shared charmThere are a number of exciting cheap pandora charms promotions and offers coming up for this year’s Black Friday event, but one of the ones I always most look forward to is US shopping site Rue La La‘s Pandora sale! It’s back again this year, starting from this Friday. The sale will offer discounts of up to 50% on retired Pandora products; there are new styles included this time around, and in the banner I can spot last year’s Black Friday charm (the Poinsettia) and the pretty pink enamel Wrapped up in Pandora present charm. For those who missed out on the 2016 Unique Snowflake bangle, it looks to be coming back again, too!:) I just love the colour-appropriate banner they’ve put together for this month’s sale. The sale starts on Friday (24 November) at 11am ET and is scheduled to run until 11 December – so you’ll have a good while to take advance of the deals! For shoppers outside the US, there’ll be a promo code running until Monday 27 November for free international shipping when you spend $100 USD or more – enter HOLIDAYSHIP at the checkout. Rue La La is a members-only website, but you can use my affiliate invite link to access the website. Happy shopping! Today’s post brings a round-up of Pandora Black Friday 2017 offers, many of which have already started this week!:) Pandora have gone bigger and better than ever before this year, with a whole host of different offers and promotions to tempt you running around the world. On a side note, I’m aware that I’m behind on my comment replies – it’s been a super busy week, both at work and on the blog with all the posts, but I will catch up as soon as I can! I’ll update this post with any additional information that comes to light! Read on for a round-up of Black Friday Pandora offers for this year. This year’s limited edition holiday bangle will be available as a gift with purchase in any number of regions over Black Friday. The Heart of Winter bangle pandora disney uk features a snowflake heart clasp and the inscription ‘You melt my heart’.

Today’s post brings pandora gold rings uk my next review from the Pandora Winter 2017 collection, with a closer look at a rather special bead – the Bright Ornament charm! This is Pandora’s limited edition offering for the holidays this year, replacing the traditional Black Friday exclusive bead. I did mean to get this review out over the Black Friday weekend, as I figured that many of you would be thinking about picking it up as part of your spends for the various promos and offers, but I simply ran out of time. It’s been a busy week with more to do at work and family things, and I’ve been here, there and everywhere! But, perhaps a lot of you have bought one and would like a little inspiration, or just to pat yourself on the back for picking out a beautiful charm. If so – please do read on! Of course, if you’re in the US, one of the major draws to this bead is the rather spectacular packaging. Pandora US teamed up with the Radio City Rockettes this year and, in honour of the association, have rebranded the Bright Ornament as the ‘Rockettes charm’. It comes packaged in a pretty red and silver ornament gift box, which matches the styles of the charm itself. This isn’t available in any other regions, however, not even Canada. Pandora NA have historically always been great at putting out limited edition packaging, offers and other little extras that are perfect for making an exclusive release seem that bit more special – I’ve never understood why other regions don’t follow their lead more often. It’s a shame that this wasn’t on offer with the charm elsewhere. I did mean to get this review out over the Black Friday weekend, as I figured that many of you would be thinking about picking it up as part of your spends for the various promos and offers, but I simply ran out of time. It’s been a busy week with more to do at work and family things, and I’ve been here, there and everywhere! But, perhaps a lot of you have bought one and would like a little inspiration, or just to pat yourself on the back for picking out a beautiful charm. If so – please do read on cheap pandora rings online

IP Logged
 Θέμα :pandora connected boutique on-line worth having..
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017 
Kenneth753
Junior
Συμμετοχή από: 2017-12-11 03:11:11
Καταχωρήσεις: 7
Περιοχή
Forum : Η νέα μας ιστοσελίδα
Θέμα : pandora connected boutique on-line worth having


The Wintry Delight leapt out at me cheap pandora charms as a must-have as soon as I first saw the Winter 2017 sneak peeks. It’s a simple, yet wonderfully executed design. The deep blue of the enamel offers a vibrant, yet elegant splash of colour without the expense of the other pave or CZ-based beads. The contrast of the polished silver snowflakes against the deep blue is just beautiful. I’ve been working on a powder blue bracelet on an oxidised chain, combining some older periwinkle blue muranos with classic silver beads. I decided, however, that the light blue glass didn’t bring enough colour to the design. The deep blue of the Wintry Delight definitely adds a bit of oomph and gifts the design a lot more interest. If you wanted to do this properly, you could add another deep blue charm from the Winter 2017 collection to each section and I’m sure the end result would be stunning! I have decided against this, however – I’m actually going to add some Pandora Rose pieces to give this bracelet a bit more warmth and colour. I’ll post a picture when that’s ready! ^^Instead, I’m going to keep it simple. My Wintry Delight charm is going on the Unique as you are LE bangle from last year. It’s no surprise to me that this charm is one of the most popular new beads of the release, offering subtle yet vibrant colour, pretty snowflake detailing and a lower price point. It didn’t disappoint in person – it’s well made, and absolutely gorgeous whether part of a bracelet design or as a stand alone bead. It might not be as exciting as a new character bead, but it’s really lovely nonetheless. Today’s post rounds off the week with an updated look at the upcoming Pandora Valentine’s Day 2018 collection! I previously posted some sneak peeks a month or so ago, but this post offers a comprehensive preview of the upcoming jewellery. With the usual pinks, a dash of red, and some controversial lips motifs, this pandora uk outlet sale release is both conventional Valentine’s Day Pandora and a slight departure from it, at the same time.
Next – charms! These pandora charms sale clearance range quite a lot in style, with some more elegant decorative pieces such as the Two Hearts spacer or the Key to my Heart pendant, to some busy, colourful designs such as the Explosion of Love. My favourite of these is the Shape of Love charm, a beautiful faceted design with a really rich colour (although it’s hard to tell whether this will look more red or pink in person). It looks like it has raised silver dots either side of it. I have to admit that I don’t get the ‘kiss’ beads very much, and will be interested to see how they do. Finally, we have rings and earrings! The You & Me ring is engraved underneath the stone – I can’t tell whether it has something carved into the stone or not though! The pink pave earrings to the bottom left did not appear in the NA catalogue I saw, and I’m wondering whether they are possibly exclusive to some regions or maybe to Jared in the US. This image was posted recently by the Disney Parks blog, showcasing three new Parks exclusive charms. There are two button-style designs with enamel detailing, one featuring Minnie and the other a Christmas-hat-wearing Mickey. To complete the set, there’s a new silver heart, with the classic Minnie/Mickey kiss motif picked out in red enamel. There aren’t too many details out about it yet: no price has even been posted. However, we do know that it will be available from Ever After Jewelry Co. at the Disney Springs at Walt Disney World, in Florida. The set will be sold starting from 25 November. There’s no confirmation as to whether it will be available online, however. While admittedly the charms are just more engraved versions of existing designs, it’s nice to see them offering a limited edition souvenir for Parks visitors over the holiday season. This seems to be an increasing trend with Pandora North America – releasing engraved versions of stock charms to tie in with various regional events that Pandora wouldn’t normally cover. It must be an affordable and speedy way to release charms that have a more limited appeal, without having to go through a lengthy design process pandora charms disney

 

 

IP Logged
 Θέμα :nike big clearance always have what you want..
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017 
Kenneth753
Junior
Συμμετοχή από: 2017-12-11 03:11:11
Καταχωρήσεις: 7
Περιοχή
Forum : Η νέα μας ιστοσελίδα
Θέμα : nike big clearance always have what you wantThe cheap nike air max 90 More Uptempo NYC is the latest unveiled release from the upcoming Nike Air More Uptempo City Pack. A first look at the shoe shows that it comes dressed in what looks to be a Wolf Grey upper offset by the White on the NYC oversized branding placed on the side panels, and the Midnight Navy used for the Swoosh branding and NYC branding. Additional Wolf Grey hits on the heel tab, laces and sole unit give the shoe a clean tonal finish. The Nike Air Max 1 Anniversary OG Obsidian features a White mesh upper with grey nubuck overlays on the side panels and heel for a slight contrast. The star of the shoe is Obsidian which makes its way onto the mudguard and Swoosh logos. Subtle pops of red have then been added on the upper eyelets and the Nike branding on the tongue and heel. Finishing things off are a white midsole and a red, black, and white rubber outsole. The partnership will include the football team as well as the men’s and women’s basketball teams. By adding University of Florida to the Jordan Brand family, the Jumpman now represents a school in five Division I conferences – the SEC, Big 10, Big 12, ACC and Big East. Jordan Brand family member and Florida alumni, Joe Haden, will be visiting Gainesville today to welcome the Gators to the family. For the full story, click here. The Air Jordan 1 Retro High OG NRG Rust Pink is a part of the Air Jordan 1 Art Basel Pack that also includes the Air Jordan 1 Retro High OG Igloo. The Rust Pink colorway comes dressed in a White, Rust Pink, and Black color scheme constructed entirely out of leather. Rocking an identical color blocking as the Black toes, the only difference from the Black Toes and these is swapping out the Red with Rust Pink. The side panels, tongue and toebox come in White, while the eyestay, overlays, Swoosh and toecap come in Black. Rounding out the look is Nike branding on the tongue a White midsole and Rust Pink outsole. The Air Jordan 1 Art Basel Pack will release on Friday, December 8th between 12PM EST and 7PM EST. The exact location will be revealed through the Social Status IG. Men’s sizes 8 through 14 will be available for the retail price of $160. No word mens air max 90 sale yet on whether these will end up getting a wider release date.

The nike air max 90 womens Retro High OG Igloo is a part of the Air Jordan 1 Art Basel Pack that also includes the Air Jordan 1 Retro High OG Rust Pink. The Igloo colorway comes dressed in a leather upper done in a White, Black and Light Green (Teal) color scheme. Just like the Rust Pink pink that was recently unveiled, this pair of Jordan 1s come with the same color blocking as the Black Toes. White and Black take care of the majority of the shoe, while the Light Green ends up taking care of the heel portion. A White midsole, Light Green outsole and good ‘ol Nike branding on the tongue complete the design of the shoe. The Air Jordan 1 Art Basel Pack will release on Friday, December 8th between 12PM EST and 7PM EST. The exact location will be revealed through the Social Status IG. Men’s sizes 8 through 14 will be available for the retail price of $160. No word yet on whether these will end up getting a wider release date. The Air Jordan 1 Retro High OG Igloo is a part of the Air Jordan 1 Art Basel Pack that also includes the Air Jordan 1 Retro High OG Rust Pink. The Igloo colorway comes dressed in a leather upper done in a White, Black and Light Green (Teal) color scheme. Just like the Rust Pink pink that was recently unveiled, this pair of Jordan 1s come with the same color blocking as the Black Toes. White and Black take care of the majority of the shoe, while the Light Green ends up taking care of the heel portion. A White midsole, Light Green outsole and good ‘ol Nike branding on the tongue complete the design of the shoe. The Air Jordan 1 Art Basel Pack will release on Friday, December 8th between 12PM EST and 7PM EST. The exact location will be revealed through the Social Status IG. Men’s sizes 8 through 14 will be available for the retail price of $160. No word yet on whether these will end up getting a wider release date. Today we get a good look at the Nike PG 1 USA White set to drop next week. The grade-school exclusive of the Nike PG 1 comes dressed in a White, Blue and Red color scheme that results in a very patriotic look and feel. The majority of the shoe comes in White leather and mesh, whereas the Blue on the tongue and lining come in mesh and neoprene fashion nike air max 90 ultra moire

IP Logged
 Θέμα :nike live network cheaper to sell..
Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2017 
Kenneth753
Junior
Συμμετοχή από: 2017-12-11 03:11:11
Καταχωρήσεις: 7
Περιοχή
Forum : Εκδηλώσεις 2009
Θέμα : nike live network cheaper to sell


Originally a player exclusive for nike air max paint drip athlete, Carmelo Anthony — this vibrant Air Jordan 11 Win Like ’96 (Gym Red) is now suggested to be a general release during the Holiday 2017 season. Although it won’t be the exact iteration, the forthcoming silhouette is noted to be very similar to Melo’s PE pair according to sources. Gym red essentially covers its entire upper, while black accents adorn the heel and inner lining. Finally, a crisp white midsole unit and an icy blue translucent outsole caps off the vivid monochromatic aesthetic. First seen in 2005 with leather and then retroed in 2010 but with a mesh upper, the Air Jordan 13 Altitude is back to its original makeup for the holidays and it’s releasing for the whole family. The shoe features a full black leather upper with a textured overlay on the sides and heels, while a holographic logo on the heel and green outsole completes the classic design altogether. Michael Jordan’s classic Gatorade “Be Like Mike” commercial inspires this colorway of the Air Jordan 6 and it also joins another color scheme of white/orange-green. This all-green suede version is reportedly more limited and will be coming in a special “Like Mike” packaging. Other details on the sneaker are orange accents, Gatorade-inspired lace-locks, translucent outsole, “If I Could Be” text on the inner tongues and branded insoles. One of the highlighted pairs from the Nike Air Force 1 Low Country Camo Pack is this multicolor version. Made of premium leather, the camouflage theme basically covers the entire upper in hues of pink, orange, black and white. Tonal black accents are used for the Swooshes, laces, inner lining and heel tab while 3M reflective detailing and a white rubber sole completes the design. altogether. One of the highlighted pairs from the Nike Air Force 1 Low Country Camo Pack is this multicolor version. Made of premium leather, the camouflage theme basically covers the entire upper in hues of pink, orange, black and white. Tonal black accents are used for the Swooshes, laces, inner lining and heel nike air max 90 candy drip tab while 3M reflective detailing and a white rubber sole completes the design. altogether.

One of the highlighted pairs from the nike air max 90 halloween for sale Country Camo Pack is this multicolor version. Made of premium leather, the camouflage theme basically covers the entire upper in hues of pink, orange, black and white. Tonal black accents are used for the Swooshes, laces, inner lining and heel tab while 3M reflective detailing and a white rubber sole completes the design. altogether. Look for this Nike Air Force 1 Low Country Camo Pack at select Nike stores overseas today. A U. S. release date is coming soon. Always keep it locked to KicksOnFire for the latest in sneaker news and release dates. One of Michael Jordan’s famous commercials with the Gatorade “Be Like Mike” inspires this Air Jordan 6. The sneaker basically features a similar theme like the classic Air Jordan 6 Carmine that Michael Jordan wore during the commercial in 1991. A mixture of white, orange, and green hues make up the upper while Gatorade-inspired details include the slogan “If I Could Be” stitched on the inner tongues, branded insoles and the lace-locks mimics the classic squeeze bottles to complete the theme altogether. The Air Jordan 13 is turned into a player exclusive cleat just for Michigan Football, under their partnership with Jordan Brand. Featuring a navy blue upper made of mesh and leather, bright maize yellow accents are also added on the heel, lining and cleated outsole to complete its Michigan Wolverines theme. The Nike Air Force 1 Low releases in a Reflective Camo theme and this pair is finished in a combination of medium olive/black-baroque brown and sequoia. The military pattern covers the entire leather upper while it also catches light in all the right ways for a statement look. Black leather swooshes, laces and a contrasting white rubber sole completes the design altogether. Retailing for $100, look for this Nike Air Force 1 Low at select Nike stores and online today. Always keep it locked to KicksOnFire for the latest in sneaker news and release dates
nike air max 90 halloween

IP Logged
Σελίδα #  << Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>


Powered by ccBoard


Τελευταία Θέματα

 Τελευταία Θέματα
A large product selection composed of different crystal 28-06-2019 10:58:30 jonikhedge
Enter the world of THOMAS SABO 28-06-2019 10:58:13 jonikhedge
Shop Everyday Classics to One-of-a-Kind Styles! 28-06-2019 10:57:36 jonikhedge
Re: nike air max ireland 13-06-2019 14:06:16 PeggyM
BREITLING Bentley 24H AB022022/BC84-212S Replica Watch 28-05-2019 11:20:11 zodipon
Re: and a of asics gel cumulus t 24-02-2019 17:25:35 Francisca K
Re: Custom ptfe bushing spherical shape bronze sleeve bearing Manufacturer 22-01-2019 15:52:18 Robert T.
Re: MoneyPucks that can make NHL 18 Coins 26-12-2018 10:47:27 Celia145
More...

Δημοφιλή

 Δημοφιλή
Podosfairo!!!!!! 11-09-2009 14:31:59 ko_sta
Dhlwth !!!!!! 10-09-2009 15:47:12 ko_sta
Τα σχόλια σας για τις εκδηλώσες .... 31-08-2009 21:12:01 georgsotir
Βοήθεια για το σίτε ... 31-08-2009 21:14:51 georgsotir
ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ!!!!!!!!!!!!!!! 06-01-2010 22:37:02 sofia
wpispwis 04-10-2016 20:39:45 cetapcetap
Seguidora Schreckenbach Alineadas 03-08-2016 19:23:03 francinel56524713960
Adidas will open a new factory near Atlanta 11-08-2016 09:00:28 James007